INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

UWAGA!UWAGA!

W imieniu Pana Profesora Wojciecha Strzyżewskiego Prorektora ds. Studenckich uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Studenci i doktoranci składają wnioski o przyznanie stypendium na wydziałach do zaopiniowania przez rady wydziałów. Ze względu na nieprzekraczalny termin złożenia wniosków w MNiSW do 15.10.2018 r.,
Pan Prorektor prosi o ustalenie terminów składania wniosków i zaplanowanie terminów posiedzeń rad wydziałów w taki sposób, by wnioski z uchwałami rad wydziałów były przekazane do Działu Spraw Studenckich najpóźniej do 05 października 2018 r.

Pan Prorektor prosi o staranne przygotowane wniosków i opiniowanie przez rady wydziałów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Studenci Wydziału Artystycznego, którzy będą ubiegali się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przygotowane wnioski i załączniki powinni dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Artystycznego w terminie do 21 września 2018 roku, Rada Wydziału będzie je zatwierdzać na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku.
 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra