INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> STYPENDIA Klubu Radnych ZIELONA RAZEM

STYPENDIA Klubu Radnych ZIELONA RAZEMSTYPENDIA Klubu Radnych ZIELONA RAZEM

Z inicjatywy Klubu Radnych Zielona Razem ogłaszamy konkurs na stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze kształcących się na kierunkach:

- architektura lub budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),
- architektura wnętrz lub edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub grafika lub jazz i muzyka estradowa lub malarstwo (Wydział Artystyczny),
- biznes elektroniczny (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)
- ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania),
- pielęgniarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium w papierowej formie należy złożyć w dziekanacie wydziału właściwym dla danego kierunku, w terminie do 16 listopada br.
Regulamin przyznawania w/w stypendium, zasady punktacji oraz wzór wniosku zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 78 z dnia 02.11.2018 r.

Regulamin (*.pdf)
Wniosek (*.doc)
Zasady punktacji (*.pdf)

 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra