INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> TORUŃSKA UPRAWA PLAKATU

TORUŃSKA UPRAWA PLAKATU

Wystawa prezentuje najnowszy dorobek artystyczny w dziedzinie plakatu studentów oraz wykładowców Zakładu Projektowania Graficznego, gdzie dwie równoległe pracownie prowadzone są przez prof. Witolda Michorzewskiego oraz dr. hab. Nikodema Pręgowskiego.

Programy obu pracowni obejmują wszystkie podstawowe aspekty projektowania graficznego, m. in. znak graficzny, projektowanie książki, ilustracji czy identyfikację wizualną wybranych przedsięwzięć, lecz to właśnie plakat jest obszarem, w którym studenci mierzą się z podstawowymi założeniami projektowania, takimi jak poszukiwanie skrótu myślowego, posługiwanie się wizualną metaforą i znakiem. Plakat traktujemy także jako poligon doświadczalny, na którym sprawdzamy jego stylistyczną i literacką pojemność, staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie o jego znaczenie w komunikacji obrazkowej oraz o jego przeobrażenia, zwłaszcza w aspekcie funkcji, jakie przyjął w ciągu ostatnich lat.

Celem naszej wspólnej pracy ze studentami jest osiągnięcie właściwych powiązań funkcji utylitarnej projektu z wizualizacją określonych treści, ujętych w logiczną i artystycznie wartościową formę wypowiedzi plastycznej.

Zróżnicowane temperamenty i osobowości twórcze młodych projektantów – studentów Zakładu Projektowania Graficznego oraz ich pedagogów, znajdują odbicie w postaci barwnej wystawy pokazującej szereg koncepcji i rozwiązań formalnych służących rozwiązaniu postawionego problemu projektowego. W wystawie udział wezmą: prof. Witold Michorzewski, dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, dr hab. Nikodem Pręgowski, dr Krzysztof Skrzypczyk, dr Piotr Florianowicz oraz studenci II—V roku obu pracowni Zakładu Projektowania Graficznego.

Na wystawie zobaczyć będzie można plakaty kulturalne (filmowe, teatralne, festiwalowe), fragmenty opracowań dyplomowych oraz plakaty o tematyce społecznej i ekologicznej.

Zaproszenie (*.PDF)

 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra