INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> PLAKATY / Galeria Rektorat

PLAKATY / Galeria Rektorat
OTWARCIE WYSTAWY 15.03.2019 Godzina 12

www.galeriarektorat.blogspot.com
Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze projekty toruńskich grafików: Krzysztofa Skrzypczyka i Piotra Florianowicza, reprezentujących dwie odmienne koncepcje artystyczne związane z plakatem. Projekty Krzysztofa Skrzypczyka to subiektywne, krytyczne wypowiedzi na temat rzeczywistości medialnej. Piotr Florianowicz zaprezentuje serię prac będących eksperymentem formalnym, eksplorujących peryferia plakatu i przekraczających tym samym granice definiujące ten gatunek sztuki. Spoiwem obu propozycji jest autorski, nieobarczony serwitutami utylitarnymi charakter, sprawiający, że plakaty Krzysztofa Skrzypczyka i Piotra Florianowicza stają się poligonem doświadczalnym, na którym autorzy podejmują eksperymenty znaczeniowe i formalne, mające na celu zbadanie pojemności medium oraz jego nowych funkcji.

Krzysztof Skrzypczyk. Absolwent projektowania graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Adiunkt w Zakładzie Projektowania Graficznego macierzystej uczelni gdzie prowadzi pracownię podstaw projektowania graficznego. Specjalizuje się w grafice wydawniczej i plakacie. Autor projektów graficznych wielu publikacji oraz plakatów społeczno-politycznych. Uczestnik wystaw plakatu w Polsce oraz za granicą.

Piotr Florianowicz. Absolwent projektowania graficznego oraz edukacji artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Asystent w Zakładzie Projektowania Graficznego macierzystej uczelni. Uczestnik kilkudziesiąciu wystaw i projektów interdyscyplinarnych. Zajmuje się projektowaniam graficznym, instalacją, grafiką wydawniczą, działalnością edukacyjną, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 

 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra