INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> OPEN CALL Triennale Rysunku Wrocław 2019

OPEN CALL Triennale Rysunku Wrocław 2019TRW 2019

OPEN CALL Triennale Rysunku Wrocław 2019
14.06 - 22.09.2019 r.
.
Triennale Rysunku we Wrocławiu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 r., to wydarzenie o najdłuższej historii, pośród innych konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i tej części Europy. Przyszłoroczne Triennale obejmuje open call, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentacje, przeglądy, sympozjum naukowe, warsztaty, spotkania i wydarzenia plenerowe. Jednym z głównych celów Triennale jest promocja debiutujących artystów oraz zaprezentowanie najwartościowszego i możliwie pełnego spektrum działań w obszarze rysunku współczesnego. Triennale silnie wzmacnia rangę tej dyscypliny sztuki, akcentując ważność jej immanentnych cech i promuje współczesne rozumienie rysunku - jako całości warsztatowo-pojęciowej o intermedialnym charakterze, skupiając na sobie uwagę także tej części młodego pokolenia, które chętnie skorzysta z oferty obejmującej m.in. multimedia. Triennale Rysunku we Wrocławiu od ostatniej edycji realizuje ambicje bycia najciekawszym i najważniejszym przeglądem tego rodzaju w Europie.
.
wystawy główne:
BORDERLINE - MWW Muzeum Współczesne Wrocław
OPEN CALL - WELTSCHMERZ - BWA Wrocław Główny
.
partnerzy:
Galeria Entropia, Wrocław
Galeria Arttrakt, Wrocław
Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA), Wrocław
.
wydarzenia towarzyszące:
sympozjum: DISEGNO
pokaz animacji - NARRACJA Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
pokaz animacji - ABSTRAKCJA Galeria BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
projekty warsztatowe - ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA), Wrocław, MWW Muzeum Współczesne Wrocław

informacje dotyczące zbliżającego się otwarcia konkursu Triennale Rysunku Wrocław 2019 w zakładce: OPEN CALL

https://trwro.pl/ttt-2019


Open Call

Weltschmerz

Żyjemy w świecie, o którym nauczyliśmy się myśleć, że jest światem nieskończonych możliwości. Ten wymodelowany w klimacie względnego pokoju i dobrobytu, w okresie błyskawicznego rozwoju technologii obraz ponowoczesności trąci od dawna fałszem i rozsypuje się w oczach. Współczesny człowiek już wie, jak bardzo skomplikowany i brutalny w swoich prawach świat współtworzy, żyjąc w bardziej lub mniej uprzywilejowanych jego strefach. Coraz częściej nie ufa wybranemu przez innych rządowi, nie wierzy żadnym ideologiom ani związkom wyznaniowym. Pozostając praworządnym obywatelem, przewidywalnym pracownikiem i co najważniejsze - wzorowym konsumentem, cierpi wstydliwie, cierpi dyskretnie.
Zalew potokiem obrazów, scrollowanie kolejnych setek stron, uzależnienie od wizualnego obżarstwa, to jedne z przyczyn nasycenia się i zmęczenia światem. Oślepienie, ogłuszenie, znudzenie nadmiarem przekłada się na niechęć do uczestnictwa, potrzebę nieobecności, niezaangażowania. Jeśli jednak zajmować się czymś innym niż własnym poziomem komfortu, co innego pozostaje, jaki rodzaj reakcji wobec poczucia bezsilności i narastającej niezgody na istniejący status quo? Jakie powinny zaistnieć nowe formy otwarcia się, prób zmiany, zmierzenia się z rzeczywistością? Co zrobić z nieusuwalnym bólem i bezradnością? Co może z tym zrobić współczesne dziecko w ciele dorosłego człowieka?
Hasło tegorocznej edycji Open Call Triennale Rysunku to pytania nie tylko o kondycję współczesnego świata. Pojęcie Weltschmerz opisuje ból istnienia, my jednak rozumiemy weltschmerz jako pewnego rodzaju zbiornik pojęciowy, punkt wyjścia do rozważań na temat ogólnie rozumianego kryzysu obecnego także w obszarze praktyk artystycznych, istnienia lub braku ich głębszego, ideowego znaczenia we współczesnym świecie. Hasło konkursu zachęca do eksplorowania wątków dotyczących relacji artysty ze sobą samym wobec presji otaczającego świata i jego związków i relacji ze społeczeństwem, a poprzez to także opisania znaczenia indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywidualnością.

Podstawowe informacje:

zgłoszenia: do 5 maja 2019,
hasło: „Weltschmerz”,
adres kontaktowy: opencall@trwro.pl,
miejsce: prace prezentowane będą w BWA Wrocław Główny,
otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14.06.2019 o godz. 19.00 w BWA Wrocław Główny,
termin Triennale Rysunku Wrocław 2019: 14.06 – 18.07.2019,
na konkurs przyjmowane są dzieła i propozycje działań wykonane w latach 2016-2019 w dowolnej technice i konwencji, nawiązujące do tematyki konkursu, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora,
artysta może zgłosić od jednej do pięciu samodzielnych prac (w tym: projektów działań lub cykli prac tworzących zamknięty, spójny projekt).

Open Call REGULAMIN
Open Call FORMULARZ ZGŁOSZENIA

https://trwro.pl/opencal


Regulamin (*.pdf)
Formularz zgłoszeniowy (*.doc)
 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra