INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA

STUDENCKA KOMISJA WYBORCZASTUDENCKA KOMISJA WYBORCZA
OGŁASZA WYBORY DO:

Komisji Rewizyjnej Parlamentu Studenckiego
(Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Collegium Medicum, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wydział Prawa i Administracji, Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie)

Senatu UZ
(Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Collegium Medicum, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wydział Prawa i Administracji, Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie)

Wydziałowych Rad ds. Jakości Kształcenia
(Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Collegium Medicum, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wydział Prawa i Administracji, Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie)

Rad Mieszkańców
(Dom Studencki „Wcześniak”, Dom Studencki „Vicewersal”, Dom Studencki „Rzepicha”, Dom Studencki „Piast”, Dom Studencki „Ziemowitl”, Dom Studencki „SBM”, Dom Studenta w Kalsku, Dom Studenta w Sulechowie)

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.10.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:
http://www.samorzad.uz.zgora.pl/?q=dokumenty/wnioski
Formularze prosimy składać w biurze Parlamentu Studenckiego DS 1 „RZEPICHA” pok. 16

 

 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra