INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Zielonogórskim związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

1. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na Uniwersytecie Zielonogórskim wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym dyżury i konsultacje, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych, realizowane będą wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Zajęcia kliniczne realizowane na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum będą prowadzone na zasadach określonych przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia w uzgodnieniu z Dziekanem Collegium Medicum.

 

 

J. M. Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra