INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Ogólnopolski konkurs!

Ogólnopolski konkurs!
Ogólnopolski konkurs dla artystów i studentów sztuk pięknych

W poprzednim miesiącu Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczął pracę w swojej nowej, długo oczekiwanej siedzibie. Obok budynku, na ścianie oporowej zaplanowaliśmy powstanie muralu o tematyce psychologicznej. W związku z tym ogłosiliśmy konkurs na projekt muralu wraz z kosztorysem wykonawczym i harmonogramem robót. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 5000,-PLN brutto oraz prawo do realizacji projektu. Prace konkursowe wraz Kartą zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.
Zgodnie z regulaminem konkursu, tematyka dzieła powinna uwzględniać:
a) człowieka jako element środowiska miejskiego oraz naturalnego
b) ewolucyjny aspekt psychologii i fakt, że psychologia nie zajmuje się tylko człowiekiem
c) biologiczny aspekt psychiki związany z działaniem mózgu i układu nerwowego.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie Instytutu Psychologii UMK:
http://psychologia.umk.pl/info-1/nowy-konkurs-na-mural