INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Rekrutacja 2013/2014

Rekrutacja 2013/2014Informacje i galerie zdjęć dla kandydatów na studia

Rekrutacja 2013/2014
Drodzy Kandydaci,

Instytut Sztuk Wizualnych istnieje już 22 lata co oznacza, że pierwsi studenci rozpoczęli naukę w 1991 roku. Od tej pory rozwijamy się i rozbudowujemy mając na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla studentów, a także stworzenie odpowiedniego potencjału dla aktualnych potrzeb rynku pracy oraz rynku sztuki. Ściśle współpracujemy z instytucjami kultury m.in. ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków (okręg lubuski), Muzeum Ziemi Lubuskiej, galerią Nowy Wiek czy znajdującą się na 12 miejscu najlepszych galerii w Polsce wg rankingu tygodnika Polityka, galerią zielonogórskiego BWA. Nasza współpraca nie ogranicza się jednak tylko do lubuskiego regionu. Utrzymujemy ścisłe kontakty z galeriami i współpracujemy z akademickim środowiskiem artystycznym całego kraju – ASP Kraków, UAP Poznań, ASP Łódź, ASP Wrocław etc., zapraszamy do współpracy inne instytucje kultury (fundacje, domy kultury, stowarzyszenia).

Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z zagranicą. Korzystając z uniwersyteckiego przywileju, wysyłamy swoich studentów do szkół, których profil określany jest jako artystyczny bądź designerski na półroczne, bądź dłuższe, stypendia w ramach Międzynarodowej Wymiany Studentów – Erasmus: do Anglii, Francji, Portugalii, Czech, Łotwy, a w bliskiej przyszłości także do Norwegii i Turcji.

Kolejnym naszym priorytetem jest współpraca z z firmami i środowiskiem businessu m.in. z producentem mebli biurowych, firmą Miko- Max z Łodzi, producentem wódek „Wyborową S. A.” - współorganizatorem wysoko nagradzanych konkursów na okazjonalne loga , Urzędem Marszałkowskim w zakresie pośrednictwa między ISW a przedsiębiorcami, a także angażujemy się w projekty innowacji lubuskich.

Od października możesz studiować na jednym z czterech kierunków I- go stopnia, a każdy kończy się obroną pracy dyplomowej na poziomie licencjata:
 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (3 lata)
 • Malarstwo (3,5 roku)
 • Grafika (3 lata)
 • Architektura Wnętrz (3 lata).
Ukończenie każdego z w/w kierunków daje możliwość uzupełnienia wykształcenia do poziomu magisterskiego. Obecnie ISW dysponuje następującymi kierunkami studiów II stopnia (magisterskie):
 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (2 lata)
 • Malarstwo (1,5) roku.
Proponujemy abyś zobaczył galerię zdjęć z Wystaw Końcoworocznych (to tradycyjne wystawy pokazujące wybrane prace studentów z całego roku). W tym roku w maju zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową, której towarzyszyły dwie wystawy, warsztaty, pokazy i akcje artystyczne. Rozpoczęliśmy też cykl spotkań z absolwentami, którzy odnieśli sukces artystyczny.

Wszystkie ważniejsze zdarzenia odnotowujemy w aktualnościach na naszej stronie internetowej gdzie akurat jesteś. Spójrz do archiwum.O Naszych Kierunkach:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

W tym roku rozpoczynamy zmodyfikowany program. Możesz wybrać jedną z trzech ścieżek kształcenia:
 1. fakultet: Media cyfrowe i projektowanie graficzne
 2. fakultet: Sztuki Wizualne
 3. specjalność nauczycielska
Bazą jest blok zajęć kierunkowych, który wykształci Cię jako plastyka, autora warsztatów artystycznych, animatora działań w zakresie sztuk wizualnych i projektowych, autonomicznego twórcę w zakresie działań intermedialnych lecz także w tradycyjnych dyscyplinach sztuki (rysunek, malarstwo, grafika).

MALARSTWO

To kierunek, który oferuje przede wszystkim umiejętności i wiedzę w dyscyplinie malarstwa lecz także w dyscyplinach pokrewnych jak np. malarskie działania w przestrzeni publicznej – streetart, mural.


GRAFIKA

Studiujesz:

 • Grafikę Warsztatową:

  • Pracownia Litografii i Sitodruku

  • Pracownia Wklęsłodruku i Wypukłodruku

  • Pracownia Druku Cyfrowego i Grafiki Przestrzennej

 • Grafikę Projektową

  • Pracownia Plakatu i Ilustracji

  • Pracownia Typografii, Projektowania Znaku i Identyfikacji Wizualnej

  • Pracownia Wydawnictw i Komunikatu Wizualnego

Dyplom realizujesz w zakresie jednej pracowni, ale masz sporo czasu, aby zdobyć szerokie umiejętności graficzne, artystyczne i projektowe stanowiące bazę dla Ciebie jako potencjalnego samodzielnego pracobiorcy bądź pracodawcy, autonomicznego twórcy plakatu, ilustracji książkowej, komiksu, wytrawnego grafika warsztatowego.


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Tu także czeka Cię różnorodność i fachowe, kierunkowe przygotowanie.
Możesz realizować dyplom w zakresie:
 • Projektowania Architektury Wnętrz
 • Projektowania Architektury Wnętrz (projektowanie zieleni i wyposażenia terenu)
 • Projektowania Wystaw
 • Projektowania Mebla

I tu również dyplom realizujesz w wybranej przez siebie pracowni, lecz doświadczenia możesz 'wynieść' z każdej, a każda przygotuje Ciebie do wejścia w rynek architektury i designu.

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/index.php?id=5,112,0,0,1,0

Zapraszamy!!!

 

Zmień na język polski Change language to English

ZAJĘCIA W TRYBIE ONLINE
Informator ISW

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra