INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> ERASMUS

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach programu Erasmus realizowane są wyjazdy zagraniczne studentów oraz pracowników. Główną ich część stanowią pobyty stypendialne studentów na uczelniach partnerskich. W trakcie wyjazdu otrzymują oni stypendium a także zwolnieni są z opłaty za studia, która w wielu krajach jest wysoka.

Wyjazd stypendialny daje możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poznanie innej kultury oraz osób z całego świata. Nauka za granicą to także spojrzenie z innego punktu na wybraną problematykę. Zdobyte doświadczenia procentują – w szczególności w chwili poszukiwania pierwszej pracy.

Zapraszamy na spotkania informacyjne o programie Erasmus organizowane w Instytucie Sztuk Wizualnych zazwyczaj na początku semestru letniego (dokładny termin zostanie podany z wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń). Zachęcamy do zapoznania się z relacjami naszych stypendystów i skorzystania z możliwości realizacji części programu studiów na jednej z partnerskich uczelni.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus można znaleźć na stronach Działu Współpracy z Zagranicą UZ

http://www.erasmus.uz.zgora.pl/index.php?o-programie

oraz na stronie: http://www.erasmus.org.pl/

 

Change language to English