INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Fotografia

Fotografia

Celem Studiów jest stworzenie oferty skierowanej do osób które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie fotografii. Studia zostały stworzone dla osób wykorzystujących fotografię do potrzeb własnych takich jak fotografia podróżnicza, portretowa, reportaż  i dla profesjonalistów chcących rozwijać swoje umiejętności i kulturę obserwacji ze szczególnym naciskiem na praktykę. Oferta jest atrakcyjną formą rozwoju dla osób pracujących w sektorze edukacyjnym i chcących rozwinąć swoje merytoryczne techniczne umiejętności w zakresie technicznego obrazowania. Studia są nastawione na rozszerzenie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej: praca w studiu, plenerze, umiejętność w organizacji sesji zdjęciowych, obróbka obrazu i podstawy przygotowania do druku to tylko część z szerokiego programu studiów. Kształcenie oparte jest na indywidualnym podejściu prowadzącego do studenta poprzez korekty i rozmowy na temat realizowanych projektów. Zajęcia będą opierały się przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem aktualnych technologii stosowanych w fotografii. Do dyspozycji będzie pracownia fotografii tradycyjnej i cyfrowej dla osób poszukujących nowych doświadczeń i chcących eksperymentować w obszarze fotografii oraz studio fotograficzne wyposażone w system lamp i teł. Zajęcia teoretyczne będą zawierały zarówno część dotyczącą teorii kultury wizualnej jak i historii fotografii i aktualnych postaw artystycznych. Zajęcia będą się odbywały zarówno pod opieką teoretyków jaki i zawodowo  pracujących  profesjonalistów  i artystów wykorzystujących w swojej pracy fotografię.


- do kogo adresowane:
Studia adresujemy do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, bez względu na ukończony kierunek.

- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w pracy indywidualnej i zespołowej. Potrafi posługiwać się fotografią na wielu płaszczyznach działania, zarówno w codziennej rejestracji obrazu fotograficznego jak i w realizacji profesjonalnych sesji fotograficznych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy prac artystycznych. Potrafi zorganizować wystawę (od tekstu wstępnego po prezentację prac). Orientuje się na temat trendów w fotografii krajowej i światowej. Jest świadomy rozwoju technologicznego związanego ze współczesnymi tendencjami. Studia mają charakter doskonalący.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA KIEROWNIK STUDIÓW
dr Marek Lalko
tel.  601 768363  
e-mail: M.Lalko@wa.uz.zgora.pl