INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Architektura Wnętrz
Kierunki

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studiowanie kierunku architektura wnętrz przygotowuje do projektowania wnętrz, mebli oraz obiektów małej architektury. Program studiów łączy interdyscyplinarne projekty w zakresie designu, architektury wnętrz, wzornictwa, wystaw, wnętrz krajobrazowych i terenów zieleni z poznaniem praktycznych aspektów - norm budowlanych, zasad ergonomii i konstrukcji. Program uzupełniają realizacje zadań w pracowniach sztuk wizualnych, poznanie współczesnych zjawisk kulturowych, społecznych oraz wiedza z zakresu historii sztuki. Równolegle student poznaje formy prezentacji projektów, współczesne narzędzia projektowania komputerowego i wizualizacji 3D, niezbędne na rynku pracy.

Kładziemy nacisk na indywidualny kreatywny rozwój studentów. W toku pracy nad projektami studyjnymi analizujemy aspekty użytkowe, społeczne, innowacyjność rozwiązań i estetykę. Uzupełnieniem studiów jest oferta konkursów, warsztatów projektowych, wyjazdów, współpraca z biznesem oraz z innymi uczelniami.

Absolwent w 3-letnim cyklu studiów licencjackich otrzymuje wstępne przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta, ale i do współpracy z branżami pokrewnymi. Dyplom licencjacki daje możliwość kontynuacji w ramach studiów drugiego stopnia w zakresie sztuk projektowych, w tym m.in. designu, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuk wizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, struktury wizualne, rzeźba, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania architektury wnętrz, ergonomia, geometria wykreślna i perspektywa, bionika i podstawy projektowania, konstrukcje budowlane i technologie, budownictwo z materiałoznawstwem, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, komputerowe wspomaganie projektowania, historia architektury wnętrz i mebla, język obcy


Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/