INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Koło Naukowe Wspólna Przestrzeń

Koło Naukowe Wspólna Przestrzeń

Koło Naukowe Wspólna Przestrzeń

Wydział Artystyczny

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sztuk Wizualnych

ul. Wiśniowa 10

65-517 Zielona Góra
 

10 stycznia 2019 Koła Naukowego Wspólna Przestrzeń zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego główną ideą jest wspieranie projektów studenckich realizowanych z inicjatywy studentów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ.
Pierwszy z nich, od którego powstała nazwa, projekt „Wspólna przestrzeń” realizowany był w ramach Dni Kultury Studenckiej BACHANALIA i zwieńczony został wernisażem, który odbył się 22 maja 2019. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia była integracja studentów Instytutu Sztuk Wizualnych kierunku Sztuki Wizualne oraz Instytutu Muzyki - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Muzycznych. Zasadniczym celem było stworzenie przestrzeni artystycznej, w której możliwa była współpraca, dialog artystyczny i wymiana doświadczeń. W trakcie tego wydarzenia zaprezentowano efekty kilkumiesięcznej współpracy muzyczno-plastycznej w formie etiudy ruchowej połączonej z dźwiękiem, wizualizacją i projekcją obrazów cyfrowych a także wystawą prac malarskich i graficznych stworzonych do wybranej kompozycji muzycznej.
Kolejne przedsięwzięcie to wyjazd od 9 do 10 kwietnia 2019 roku do Cieszyna w ramach projektu artystycznego „Dialog” członków Koła Naukowego Wspólna Przestrzeń. W tym czasie odbył się montaż a następnie wernisaż prac studentów i wykładowców Instytutu Sztuk Wizualnych w Galerii 36,6. Prace biorące udział w projekcie zostały stworzone w oparciu o dialog, który studenci nawiązali z opiekunami naukowymi. Podczas wyjazdu członkowie koła mieli okazję zwiedzić różne pracownie Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego oraz zapoznać się z wykładowcami i studentami tamtejszej uczelni. Poza obowiązkami był także czas na zwiedzenie Cieszyna, poznanie historii tego miasta a także działalności Centrum Designu w Cieszynie wraz z aktualnie prezentowanymi wystawami.
Na przełomie 2019 i 2020 roku studenci postanowiliśmy powołali do życia projekt, którego głównym celem była integracja społeczności studentów i pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych. Pierwszy etap polegał na odnowieniu dziedzińca Instytutu Sztuki, na który fundusze zostały zgromadzone w trakcie kiermaszu książek. Ponadto została nawiązana współpraca z Asocjacją Bonzai z Wrocławia i dzięki pomocy jej członków i pracy studentów działających w kole, teren zielony został schludnie przycięty, posprzątany i ukształtowany na wzór ogrodu japońskiego. Do projektu włączyła się również firma Hortus z Nowej Soli przekazując nieodpłatnie orientalną pagodę. Ostatnim etapem projektu miał być zorganizowany przez studentów event artystyczny, a tym samym oficjalne otwarcie Ogrodu Sztuk. Niestety pandemia przekreśliła część planów i mamy nadzieję, iż po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym będzie można powrócić do ich realizacji.
W trakcie pandemii i pracy zdalnej w 2020 roku powstał projekt „Kapcie Łapcie”, który z dystansem i w sposób humorystyczny ma przedstawiać sytuację izolacji i pracy zdalnej.

Na poniżej stronie znajduje się więcej informacji i zdjęć na temat wymienionych projektów:
Opiekun Koła Naukowego Wspólna Przestrzeń: dr Patrycja Wilczek-Sterna