INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> konkursy >> konkursy >> Ulica Themersonów / Konkurs

Ulica Themersonów / KonkursDo udziału w Konkursie przyjmowane są prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż itp.) lub grafice warsztatowej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta itp.), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm, a także scenorysy do wybranego fragmentu literackiego, wiersza lub filmu artystycznego Franciszki i Stefana Themersonów. Całkowita pula nagród pieniężnych wynosi 6 000 zł.
Cyfrowe reprodukcje zgłaszanych prac należy przesyłać na adres themersonowie@plockagaleria.pl do 14 maja 2018 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa Konkursu, nad którym honorowy patronat objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, znajdują się na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki http://plockagaleria.pl/pl/konkursy/details/article,832,1,1.html Patronat medialny nad konkursem sprawuje Fundacja Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”.

 

 
Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra