INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Malarstwo
Kierunki

MALARSTWO


PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia

Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata
Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Programy dla studiów I i II stopnia zawierają 2 specjalizacyjne moduły fakultatywne do wyboru:
  • moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich
  • moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu
Kompetencje absolwenta Malarstwa

Studia na kierunku malarstwo, to okazja dla poznania języka obrazów w obszarze tradycji malarskiej, ale również możliwość zrozumienia rozwoju sztuki współczesnej. Pracownie artystyczne na tym kierunku kształcą w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, komiksu i concept artu, fotografii, wideo, projektowania graficznego, czy alternatywnych form malarskich. Każda z pracowni posiada swój niepowtarzalny kierunek kształcenia.

Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich wyposaża studenta w umiejętności w zakresie warsztatu, kompozycji i kreacji malarskiej, daje możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia zróżnicowanych, interdyscyplinarnych form malarskich.

Moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu to możliwość nabycia podstawowych umiejętności pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Koncentrujemy się na nauczaniu, prowadzącym do specjalistycznych kwalifikacji, które składają się na sylwetkę malarza-ilustratora.

Dlaczego studiować Malarstwo?

Studiując na kierunku malarstwo, absolwent wyposażony jest w warsztat malarski i rysunkowy oraz umiejętności kreacji artystycznej, które pozwolą mu zaistnieć na szeroko rozumianym rynku sztuki. Dzięki przygotowanej propozycji modułów kształcenia, w rozmaitych zakresach, student ma możliwość rozbudowania swojej twórczości o techniki pokrewne malarstwu.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, technologie malarstwa, rysunek anatomiczny, rzeźba, podstawy fotografii cyfrowej, historia malarstwa, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, formy malarskie w ilustracji, komiks i rysunek koncepcyjny, alternatywne formy malarskie, działania performatywne i multimedialne, historia urban artu, projektowanie graficzne z elementami identyfikacji wizualnej, język obcy


Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/