INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> O NAS

O NAS

Geneza Instytutu Sztuk Wizualnych sięga 1991 roku, kiedy został powołany uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego - Instytut Wychowania Plastycznego. W IWP usytuowanym w strukturze Wydziału Pedagogicznego otwarto studia na kierunku Wychowanie plastyczne. Pierwszym Dyrektorem nowo powstałej jednostki był prof. Antoni Zydroń a zastępcą zielonogórzanin Zenon Polus - współtwórca Biennale Sztuki Nowej. Przyjęta została koncepcja otwartego systemu kształcenia studentów jako wyspecjalizowanych nauczycieli oraz samodzielnych artystów. Przyjmując taki program, wprowadzono interdyscyplinarne programy nauczania. Do współpracy zaproszono wybitnych artystów z różnych środowisk artystycznych i naukowych z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krakowa i Zielonej Góry.

W 1995 Instytut Wychowania Plastycznego przemianowany został w Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej, który w kolejnych latach poszerzył swoją ofertę edukacyjną o dwa nowe kierunki: Malarstwo (1998) i Grafikę (2002). W roku 1997 rozbudowano i zmodernizowano siedzibę Instytutu przy ul. Wiśniowej 10, która stanowiła bazę dydaktyczną jednostki od 1991. W 1997 powołano Bibliotekę Sztuki UZ. W 2000 roku dokonała się zmiana nazwy kierunku z Wychowania Plastycznego na Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. W roku 2003 jednostka została przekształcona w Katedrę Sztuki i Kultury Plastycznej, a w 2009 ponownie została instytutem.

W wyniku działań reorganizacyjnych na Wydziale Artystycznym – 16 października 2002 roku senat UZ powołał Instytut Sztuk Pięknych. Otwarty został nowy kierunek: Architektura wnętrz (2003). W końcu 2010 roku doszło do połączenia obu instytutów i utworzenia Instytutu Sztuk Wizualnych.

Instytut Sztuk Wizualnych organizował liczne plenery, warsztaty, sympozja, wystawy i konferencje naukowe, o randze krajowej i międzynarodowej- np. Biennale Sztuki Nowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pola Sztuki” a ostatnio (2013) MKN „Złote drzewo życia wciąż zielone . Uczelnia miejscem sztuki”.

Ważnym przejawem obecności Instytutu stały się powstające przy nim galerie będące niekomercyjnymi miejscami prezentacji różnorodnych zjawisk z obszaru nowej sztuki. Pierwszą była nieistniejąca już dziś Galeria Intermedialna GI (1993-1999). Drugą cenną inicjatywą było utworzenie Stowarzyszenie KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej), które powołało Galerię Mieczykowa 7. Mieściła się ona w prywatnym domu. W latach 1995-1998 odbywały się tam wystawy poświęcone głównie problematyce współczesnego malarstwa. W roku 2003 nastąpiła kolejna inicjatywa – pedagodzy utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej. W jego ramach powstała Galeria Stara Winiarnia, prezentująca wystawy artystów związanych z edukacją artystyczną oraz studentów. W roku 2000 powstała Galeria PWW, prowadzona przez Koło Naukowe Pracownia Wolnego Wyboru. Artyści ISW współtworzą Radę Programową działającej od 2002 Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki. Pedagodzy ISW są również członkami powstałego w 2006 roku Towarzystwa Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej. Od 2008 roku działa Galeria Fotografii Na Dole. Od 2011 roku Galeria Studencka EfKa. Ważną inicjatywą było powołanie w 2009 r. Galerii Uniwersyteckiej, która powstała w budynku nowego Rektoratu przy ul. Licealnej 9.

Ponad 20 lat działalności ISW to także sukcesy artystyczne absolwentów o randze krajowej i międzynarodowej - warto wymienić tutaj: Sławomira Czajkowskiego, Aleksandrę Kubiak i Karolinę Wiktor tworzących Grupę Sędzia Główny, Rafała Wilka, Przemysława Mateckiego, Arkadiusza Ruchomskiego, Jarosława Jeschke, Martynę Krutulską, Stefana Hańćkowiaka.

Wśród wybitnych absolwentów Instytutu należy szerzej wspomnieć działalność Grupy Sędzia Główny (czyli Karolinę Wiktor i Aleksandrę Kubiak). W 2005 r. otrzymały główną nagrodę TVP Kultura w kategorii Sztuki Wizualne za program Telegra, Noc Artystów. W 2007 r. zdobyły pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Performance International Prize for Performance. Fourth Edition, Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento, Włochy. W tym samym roku otrzymały nominację do nagrody - Spojrzenia 2007 - Nagroda Fundacji Deutsche Banku, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa. W 2008 r. otrzymały roczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 r. nominowane zostały do Paszportu Polityki w kategorii Sztuki Wizualne, w 2011 r. zdobyły nagrodę kulturalną Ale Sztuka!. Ich prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Fundacji Signum w Poznaniu, Zielona Góra i in. Sławek Czajkowski ZBIOK to kolejny wybitny absolwent tego Wydziału, jeden z najaktywniejszych i najbardziej docenionych artystów działających na pograniczach street-artu w Polsce. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie, m.in. w Polsce, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Brazylii. Współkurator wrocławskiego projektu przestrzeni miejskiej OUT OF STH. Jest laureatem Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 9. Konkursie im. Gepperta dla debiutujących polskich malarzy (2009), stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatem wrocławskiej nagrody WARTO (2010). Następni uznani absolwenci to: Rafał Wilk - malarz, autor licznych wystaw, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r., zdobywca Grand Prix w konkursie Art & Business za obraz roku (2005), laureat wyróżnienia na 37. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2005); Martyna Krutulska-Krechowicz jako jedna z 40 przedstawicielek polskiego komiksu kobiecego ujęta została w monografii Polski Komiks Kobiecy, Warszawa 2012.

Absolwenci Instytutu reprezentowali Uniwersytet Zielonogórski w galerii Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Ich grafiki opublikowano na stronie internetowej przedstawiającej najlepsze prace dyplomowe wybrane przez wszystkie czołowe uczelnie w Polsce http://dyplomy.triennial.cracow.pl/; w 2009 r. Katarzyna Szeluk (promotor prof. Piotr Szurek) oraz Malwina Hryńczak (promotor ad. Piotr Czech); a w 2011 r.: Małgorzata Rekusz (promotor prof. Piotr Szurek) i Grzegorz Myćka (promotor prof. Andrzej Bobrowski). Damian Babiarz brał udział w wystawie pokonkursowej Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej Kraków 2012. W 2013 Emilia Guz otrzymała honorowe wyróżnienie w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Projekt Edukacja Artystyczna na najlepszy dyplom z kierunku Edukacja Artystyczna (promotor ad. Piotr Czech), organizatorzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Centrum Kultury „Zamek”. Agata Guzik, Monika Marek (Architektura Wnętrz) uzyskały wyróżnienie w konkursie wzorniczym Lubuskich Fabryk Mebli SA na projekt mebli tapicerowanych; Zielona Góra, 2012. Studenci kierunku Architektura Wnętrz (Sandra Hohlfeld, Monika Niestrawska, Monika Żerdziewska, Milena Matulis, Katarzyna Floriańczyk, Olga Bugaj, Marcin Fedro) wzięli udział w wystawie Targów Meblowych „Arena Design 2012”, Poznań 2012.

Patrycja Morawska została laureatką konkursu na plakat promujący Uniwersytet Zielonogórski – 2013. Ponownie Patrycja Morawska w duecie z Michałem Bielerzewskim, zostali laureatami konkursu na logo akcji ‘‘Responsib’All Day” – dla Wyborowej S.A.; 2013

Michalina Walicht i Bernarda Gołąb, (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) zostały wyróżnione w wojewódzkim etapie konkursu Studencki Nobel 2012. Marlena Pietrusza (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012;

Warto podkreślić współpracę jednostki z instytucjami kultury – przede wszystkim: Biurem Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galerią Pro Arte ZPAP, Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, wyższymi uczelniami i wydziałami artystycznymi w Polsce. Współpracę z placówkami oświaty a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach kooperacji z przemysłem. Instytut prowadzi współpracę zagraniczną w ramach programu Erazmus w zakresie edukacji i działalności artystycznej.