INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Obrazowanie w malarstwie i rysunku

OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU

Obrazowanie w malarstwie i rysunku

Instytut Sztuk Wizualnych UZ

https://www.facebook.com/malarstwoirysunek2017/

Obrazowanie w malarstwie i rysunku to studia, których założeniem jest rozwinięcie predyspozycji studentów do twórczego i złożonego posługiwania się różnymi sposobami obrazowania w zakresie sztuk wizualnych. Program ma za zadanie uwrażliwienie studentów na świadomy dobór technik i konwencji w celu przekazywania w dziele artystycznym myśli, uczuć lub fragmentów rzeczywistości. Indywidualne predyspozycje twórcze, które pomagamy rozwinąć, umożliwią świadome i wszechstronne wyrażanie własnych pomysłów. Założenia te, poparte są zaawansowanym przygotowaniem w zakresie popularnych jak i niekonwencjonalnych technik plastycznych.

Program studiów obejmuje swoim zakresem ćwiczenia praktyczne w tradycyjnych dyscyplinach artystycznych jakimi są malarstwo i rysunek, a jego uzupełnieniem są zajęcia teoretyczne. Praca praktyczna jest skoncentrowana wokół zróżnicowanych technik używanych do kreacji obrazów ze szczególnym uwzględnieniem ich łączenia oraz eksperymentem. Korzystając równolegle z zajęć teoretycznych takich jak historia malarstwa i rysunku oraz zagadnienia sztuki współczesnej, student uzyskuje możliwość zaawansowanego obrazowania i doboru technik tradycyjnych oraz intermedialnych. Punktem wyjścia mogą być tematy konwencjonalne tj martwa natura, akt, pejzaż, portret, scena rodzajowa, weduta ale celem jest ich twórcza interpretacja i przetworzenie obrazu. Rozwinięciem podstawowych przedmiotów jest także umiejętność wypowiedzi właściwej dla języka sztuki współczesnej i najnowszych trendów artystycznych, którą nabywa w ramach przedmiotu rysunek intermedialny.

Kształcenie oparte jest o indywidualne korekty, rozmowy, konsultacje studenta z prowadzącymi. Ćwiczenia praktyczne w pracowni przebiegają pod okiem prowadzącego w formie korekty prac w czasie ich powstawania oraz konsultacji prac wykonanych poza godzinami zajęć. Ważnym elementem jest wspólne omawianie przez grupę twórczości jej uczestników podczas regularnych przeglądów. Zajęcia odbywają się w pracowniach (rysunek anatomiczny, techniki malarskie) oraz w plenerze i innych przestrzeniach (rysunek intermedialny, studyjny, perspektywa i kompozycje architektoniczne). Student po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych posiada również umiejętność reprodukowania swoich prac oraz wykonania dokumentacji na potrzeby publikacji w mediach cyfrowych i drukowanych oraz portfolio.

Absolwenci studiów humanistycznych mogą rozwinąć umiejętność wypowiedzi artystycznej oraz będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w działalności naukowej i pedagogicznej. Umiejętność przekazywania koncepcji w formie malarskiej czy rysunkowej i jej trafny dobór ułatwi i wzbogaci pracę zawodową absolwentom wszystkich kierunków.

Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program obejmuje 160 godzin dydaktycznych.

Przedmioty

Malarstwo dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Techniki malarskie_malarstwo olejne dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Zarys technologii malarstwa i rysunku dr hab. Ryszard Wożniak prof. UZ

Rysunek intermedialny dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ

Techniki malarskie_akwarela mgr Agnieszka Kujawa- Bartosik

Rysunek studyjny mgr Szymon Teluk

Rysunek anatomiczny mgr Szymon Teluk

Perspektywa i kompozycje architektoniczne mgr Iwona Roszak

Zagadnienia sztuki współczesnej mgr Wojciech Kozłowski

Reprodukcja i dokumentacja mgr Marek LalkoAdresaci studiów

Studia adresujemy do absolwentów i studentów studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także pozauniwersyteckich).Wymagania wstępne

Wymagania jakie powinien spełnić kandydat to; dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat, Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10, 65-001 Zielona Góra

tel./fax (68) 328-29-74

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych:

Czas trwania - 2 semestry

Liczba punktów ECTS - 30

Łączną liczba godzin dydaktycznych: 160

Studia trwać będą 2 semestry. Podstawą zdobycia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie ogółem 30 punktów ECTS w wyniku zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz prezentacji prac powstałych w czasie trwania studiów .


Plan studiów

Studia będą realizowane w trybie zjazdów co dwa tygodnie (sobota, niedziela). Ogółem po 6 - 7 zjazdów w semestrze (13-14 godzin zajęć na zjazd, godzina dydaktyczna = 45 min)

Soboty: 10:30 - 18:00

Niedziele: 9:00 - 15:00 / 13:30

Taki rozkład zajęć umożliwia w weekend swobodny dojazd i powrót komunikacją publiczną z województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz odległych większych miejscowości: Gorzów Wlkp , Poznań , Wrocław , Opole , Szczecin , Warszawa.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: marzec 2021

Cena: 2800 zł (za dwa semestry) - dotyczy roku akademickiego 2021/2022

Pierwszy semestr: 1400 zł

Drugi semestr: 1400 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata za studia nie obejmuje kosztów materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji programu.

Limit miejsc: 15 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń)Pytania?

Pytania w sprawie organizacji i programu studiów prosimy kierować na adres: 
M.Gryska@uz.zgora.plKierownik studiów

dr hab. Magdalena Gryska prof. UZAktualności:

Plan zajęć - II semestr (*.doc)

https://www.facebook.com/malarstwoirysunek2017/

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE (*.doc)