INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNIE

PRACOWNIA MALARSTWA - I st. kw. art. Norman Smużniak


Zajęcia prowadzone w językach: polskim, francuskim, angielskim

Program pracowni dla pierwszych lat jest programem studyjnym opartym o szeroko pojęty kontakt z naturą. Podstawą są studia martwych natur, aktu, portretów, pejzażu, architektury. Uzupełnieniem są semestralne zadania dodatkowe, których tematy pozwalają na wykorzystanie dotychczasowych umiejętności, wyobraźni, i swobody wykonawczej do celów realizacyjnych. Koniec drugiego roku to czas pojawiania się indywidualnych rozwiązań malarskich, w związku z tym praca ze studentami opiera się na cotygodniowych korektach umożliwiających analizy poszczególnych realizacji i postaw malarskich. Rok trzeci to rok pracy nad zestawem prac do dyplomu licencjackiego. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia rozwijane są założenia artystyczne i często skrystalizowane już postawy artystyczne. Warunkiem zaliczeń semestralnych jest frekwencja na zajęciach ( dla pierwszego i drugiego roku obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach, dla trzeciego roku i studentów drugiego stopnia uczestnictwo w wyznaczonych korektach i przeglądach). W celu pełniejszej obserwacji postępów w kształceniu organizuje co miesiąc robocze przeglądy prac studyjnych i domowych, gdzie całą grupą omawiamy prezentowane zestawy malarstwa.