INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> praktyka zawodowa ciągła

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH CIĄGŁYCH*


Studenci studiów I stopnia, kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika, Sztuki Wizualne - po zakończeniu zajęć w semestrze IV, w okresie przerwy wakacyjnej - realizują praktykę zawodową ciągłą w wymiarze 80 godzin (czas trwania 2 tygodnie, 10 dni roboczych). Głównym celem praktyk jest poszerzenie wiedzy i praktyczna orientacja studentów w wybranym przez siebie profilu placówki, przygotowanie do pracy zawodowej. Zasady odbywania praktyki zawodowej określa Regulamin - dostępny w dokumentach do pobrania. Przebieg praktyk z ramienia Uczelni nadzorują koordynatorzy kierunkowi.

Praktyka zawodowa ciągła dla studentów kierunku Architektura Wnętrz, koordynator: mgr Joanna Legierska-Dutczak. Zakres w głównej mierze dotyczy wykonań projektów architektonicznych zadanych przez pracodawcę, umiejętności stosowania cyfrowych narzędzi projektowych używanych w projektowaniu wnętrz i elementów ich wyposażenia.

Praktyka zawodowa ciągła dla studentów kierunku Grafika, koordynator: mgr Mirosław Gugała. Obowiązuje wybór placówek, których branża jest ściśle związana z kierunkiem studiów.

Praktyka zawodowa ciągła dla studentów kierunku Sztuki Wizualne, koordynator: dr hab. Helena Kardasz. Celem praktyki jest nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wynikających z obserwacji pracy oraz aktywnego uczestnictwa w działalności placówek takich, jak - galerie sztuki, muzea, festiwale sztuki, domy kultury, świetlice plastyczne, firmy projektowe i reklamowe, korzystające w swej działalności z technik i technologii sztuk wizualnych.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin praktyk zawodowych ciągłych ISW WA UZ**
Harmonogram praktyk zawodowych ciągłych ISW WA UZ
Skierowanie na praktykę zawodową ciągłą
Porozumienie o praktyce
Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu NNW
Dziennik Praktyk
Ocena praktyki
Ankieta UZ

*opracowanie: dr hab. Helena Kardasz
**opracowanie: mgr Mirosław Gugała

 

Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra