INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Sztuki Wizualne*
PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA [ECTS]

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych / Sztuki Wizualne*

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - studia I i II stopnia - stacjonarne od 2009-10 do 2013-14 (*.pdf)

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - studia I stopnia - stacjonarne - 2014/15 (format .pdf)

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - studia II stopnia - stacjonarne - 2014/15 (format .pdf)

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - studia I stopnia - stacjonarne - 2015/16 (format .pdf)

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - studia II stopnia - stacjonarne - 2015/16 (format .pdf)


Katalogi przedmiotów ECTS od roku akademickiego rekrutacji 2016/2017 dostępne na uczelnianej stronie SylabUZ - Oferta Dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego

link: https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main


*zmiana nazwy kierunku z Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Sztuki Wizualne nastąpiła po uzyskaniu zgody przez MNiSW
 

+ KATALOGI ECTS