INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA


Instytut Sztuk Wizualnych współpracuje z wieloma placówkami kulturalnymi, uczelniami i wydziałami artystycznymi oraz placówkami oświatowymi. Organizowane są wystawy prezentujące dorobek artystyczny jednostki (wykładowców, studentów i dyplomantów).
Od niedawna podjęliśmy wspólne działania z interesariuszami zewnętrznymi z obszaru firm projektowych i przemysłu. Ich celem jest realizacja konkretnych zadań, jakie stawiają interesariusze z dziedziny designu: opracowanie projektów logotypów, nowych wzorów produktów, opakowań, reklamy.
W maju 2013 przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu projektowania mebli i przestrzeni biurowej z łódzką firmą Mikomax we współpracy z ASP w Łodzi.
Działania dotyczące współpracy z przemysłem są merytorycznie wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Planujemy rozszerzenie wspólnych przedsięwzięć o realizację prac dyplomowych, które będą uwzględniały problematykę zgłaszaną przez interesariuszy zewnętrznych. Mamy nadzieję, że tego typu projekty pomogą naszym absolwentom zdobyć doświadczenie zawodowe i cenne informacje o rynku pracy.
W ramach praktyk pedagogicznych studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odwiedzają różne placówki dydaktyczne, obserwując tam pracę nauczycieli oraz życie szkoły, prowadzą także samodzielnie zajęcia z przedmiotu plastyka.
Studenci kierunku grafika oraz architektura wnętrz praktykują w firmach reklamowych i projektowych.
Od wielu lat istnieje bliska współpraca z Galerią BWA w Zielonej Górze, gdzie podopieczni przedszkoli i szkół zapraszani są do uczestnictwa w autorskich warsztatach artystycznych prowadzonych przez studentów. Tego typu działania mają na celu przygotowanie ich do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki bądź animatora zajęć plastycznych