INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNICY

I st. kw. art. Piotr Czech

Piotr Czech
Urodzony w 1965 w Jastrzębiu Zdrój. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

1987-1993 studia: PWSSP Poznań (obecnie UAP). W 1993 dyplom z wyróżnieniem w zakresie projektowanie graficzne, ilustracja. W 2000 roku uzyskał stopień dr / I st. kw.art./ ze specjalnością grafika na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1993-2001 asystent w pracowni Działań i Struktur Wizualnych prof. Antoniego Zydronia. Obecnie prowadzi dyplomujące Pracownie: Grafiki Projektowej, Plakatu i ilustracji oraz Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W latach 2006 do 2013 pracował również w PWSZ w Głogowie na kierunkach: Edukacja Artystyczna oraz Grafika.
W latach 2009 do 2014 prowadził zajęcia w WSNHiD w Poznaniu.
Od 1993 autor wystaw indywidualnych oraz brał udział w wystawach zbiorowych.

Na co dzień czuję się ilustratorem realizującym niewielkie, precyzyjne i pełne szczegółów czarno-białe rysunki, w których kreuję małe światy. Projektuję także publikacje i katalogi.

https://piotrczech.pl
Strona Pracowni: http://pracownia201.pl
Świat Izy / rysunek tuszem / 20 x 15 cm / 2001Drzewo z czasem / rysunek tuszem /20x 15 cm / 2004Cross the b/order. Ilustracja bez granic / rysunki, obiekt, animacja / Galeria BWA Zielona Góra / 2017Cross the b/order. Ilustracja bez granic / rysunki, obiekt, animacja / Galeria BWA Zielona Góra / 2017Ogrody / Gärten / projekt i skład katalogu / Fundacja Park Księcia Pücklera Bad Muskau, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Mużaków/Bad Muskau/2016, ISBN 978-83-88426-96-4
Ogrody / Gärten / projekt i skład katalogu / Fundacja Park Księcia Pücklera Bad Muskau, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Mużaków/Bad Muskau/2016, ISBN 978-83-88426-96-4
Projekt katalogu do wystawy „Plastry”/Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie/Projekt graficzny i skład katalogu, okładka /
ISBN 978-83-89690-43-2/2016
Projekt katalogu do wystawy „Plastry”/Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie/Projekt graficzny i skład katalogu, okładka /
ISBN 978-83-89690-43-2/2016
Projekt katalogu do wystawy „Plastry”/Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie/Projekt graficzny i skład katalogu, okładka /
ISBN 978-83-89690-43-2/2016
miejsce do mieszkania, miejsce do kochania, projekt i skład katalogu, Wydział Artystyczny UZ, Katedra Sztuki i Kultury
Plastycznej, Galeria BWA Zielona Góra, ISBN 978-83-61440-08-6, ISBN978-83-916503-08-6
miejsce do mieszkania, miejsce do kochania, projekt i skład katalogu, Wydział Artystyczny UZ, Katedra Sztuki i Kultury
Plastycznej, Galeria BWA Zielona Góra, ISBN 978-83-61440-08-6, ISBN978-83-916503-08-6Marian Szpakowski 1926-1983, projekt graficzny katalogu dla Muzeum Ziemi Lubuskiej i BWA Zielona Góra / 2003,
ISBN 83-88426-20-6

 


In Memoriam

prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
prof. Wojciech Müller
prof. Jan Berdyszak
prof. Leszek Knaflewski

dr Zenon Polus
dr Ewa Mikina

dr Michał Fostowicz-Zahorski

prof. Zdzisław Łosiński
prof. Antoni Zydroń


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra