INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ]
Witamy na stronie Instytutu Sztuk Wizualnych UZ

CZERWONA STREFA

» Już od tego tygodnia, w związku z nowymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19, rusza seria treści i wydarzeń online pod hasłem CZERWONA STREFA, program zdalny Biennale Zielona Góra będący przedłużeniem wybranych wątków podjętych w ramach otwarcia wystawy “Wracając do przyszłości”, który potrwa do końca roku.

Pierwsze wydarzenia już w najbliższy piątek 13.11.2020:

» rozmowa z Iną Valentinovą i Doireann O’Malley o godzinie 16.00 moderowana przez Agatę Pyzik poprzez IG live (instagram.com/biennalezielonagora)

» projekcja filmu “Prototypes” Doireann O’Malley dostępna na stronie Biennale Zielona Góra od godziny 18.00 (www.biennalezielonagora.pl)

» Więcej o programie CZERWONA STREFA:
biennalezielonagora.pl/czerwona-strefa/

     

Rekrutacja uzupełniająca - Erasmus +


Drodzy studenci. Ogłaszamy, iż REKRUTACJA uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2020/2021 została przedłużona do 26 października. Złożenie aplikacji do niczego nie zobowiązuje (poza wypełnieniem formalności), a możecie zyskać atrakcyjne stypendium i niepowtarzalne doświadczenie studiowania za granicą. Z powodu obaw przed pandemią zawsze możecie zrezygnować, nawet przed samym wyjazdem, ale termin aplikowania na studia możliwy jest tylko TERAZ! Nigdy nie wiadomo, co zdarzy się za kilka miesięcy... Dlatego nie wahajcie się, wybierzcie destynację i aplikujcie.


Więcej informacji na stronie: https://www.erasmus.uz.zgora.pl/

 

Decyzja Dziekan Wydziału Artystycznego z dnia 15 października 2020 roku

z dnia 14 października 2020 roku

Zgodnie z Komunikatem Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 29/2020 Dziekan Wydziału Artystycznego, dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ zawiesza czasowo zajęcia stacjonarne na kierunkach: architektura wnętrz, grafika, malarstwo i sztuki wizualne i zarządza prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość na tych kierunkach w dniach 15 i 16 października 2020 roku.

Zawieszenie zajęć od 17 października 2020 roku do odwołania obowiązuje na podstawie Komunikatu Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku.

 

Dziekan Wydziału Artystycznego
dr hab. Alicja Lewicka-Szczególa, prof. UZ
 

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Zielonogórskim związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

1. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na Uniwersytecie Zielonogórskim wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym dyżury i konsultacje, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych, realizowane będą wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Zajęcia kliniczne realizowane na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum będą prowadzone na zasadach określonych przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia w uzgodnieniu z Dziekanem Collegium Medicum.

 

 

J. M. Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
     

Drodzy Studenci,
Witam serdecznie w Nowym Roku Akademickim 2020/21.

Studentów I roku studiów I i II stopnia zapraszam w dniu 02 października 2020 roku w godz. 10.00-12.00 w auli przy ul. Wiśniowej 10 na spotkanie informacyjno-adaptacyjne z Władzami Wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuk Wizualnych i innymi zaproszonymi osobami. Studenci starszych lat proszeni są o zapasywanie się do pracowni artystycznych wysyłając bezpośrednio swoje zgłoszenie do prowadzących pracownie. Adresy prowadzących znajdziecie w systemie. Pytania proszę kierować do mnie drogą mailową na adres podany na stronie internetowej ISW.
Życzę owocnej pracy w kolejnym roku akademickim, w zmieniających się formach studiowania, z nadzieją, że wszyscy sobie dobrze poradzimy w tych niecodziennych warunkach.

Dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych
prof. Paulina Komorowska-Birger
 
Drodzy Studenci!


Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął następujące decyzje:

 

1. Zajęcia należy planować uwzględniając „przyjazne” dla studentów warunki komunikacyjne. Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym będzie umieszczony na stronie wydziału i stronach instytutów.

2. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio
i wideo.

3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem strumienia audio – wideo – do udziału w zajęciach można wykorzystać smartfon.

4. Studenci nieposiadający sprzętu czy łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w sposób zdalny zgodnie wytycznymi kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ.

6. Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:

7. Dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia Dziekan Wydziału Artystycznego zorganizuje spotkanie informacyjno–adaptacyjne
z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego. Terminy, miejsce oraz program spotkań będą podane w osobnym ogłoszeniu Dziekana Wydziału Artystycznego.

8. W semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane realizowane są wyłącznie w formie zdalnej. Wykłady organizuje dziekan, oferta wydziałowa powinna zostać skierowana tylko do studentów macierzystego wydziału (dotyczy tylko studentów III roku studiów I stopnia).

9. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia zostanie przeprowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite – Google Meet).p.o. Dziekan Wydziału Artystycznego
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ
 

HYBRYDOWE ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób pracy w semestrze zimowym 2020/2021. Na Wydziale Artystycznym zajęcia będą się odbywały częściowo w formie bezpośredniej (tradycyjnej), a częściowo w formie zdalnej. Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w formie bezpośredniej (na terenie uczelni) zostanie opublikowany na stronie wydziału do 7 września br. Proszę zapoznać się z treścią całego Zarządzenia nr 112 (pdf).

   


Strona 9 z 41

Zmień na język polski Change language to English