O historii miejsca...

W roku 2000 opiekunem artystycznym Galerii PWW był Ryszard Woźniak, a zespół realizujacy tworzyli: Agnieszka Błędowska, Piotr Czech, Helena Kardasz, Paulina Komorowska-Birger, Norbert Marcjanik, Barbara Panek, Grażyna Wikierska. Zespół zrealizował dwie wystawy: Kontynuacje i sprzeciw (2000) oraz Trzeci wymiar (2000).

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej złym stanem technicznym piwnicznych pomieszczeń i zmianami organizacyjnymi, w latach 2000 - 2003 galerię prowadziła Helena Kardasz. Programowo działalność Pracowni Wolnego Wyboru dotyczyła prezentacji artystów uznanych w sztuce współczesnej oraz promocji młodych, niezależnych, o kształtujących się postawach artystycznych. Preferencje wystawiennicze stanowiły żywą reakcję na aktualną potrzebę weryfikacji i dialogu w obszarze sztuki najnowszej, w obszarze nowych mediów, obiektu, instalacji, performance, przestrzeni publicznej.

Obecnie galerię prowadzi Koło Naukowe PWW (opiekunowie w latach 2003- 2009: Helena Kardasz, Wojtek Kozłowski, od roku 2009: Jarosław Dzięcielewski, Wojtek Kozłowski), a aktywność miejsca stanowi potwierdzenie we współpracy studentów różnych kierunków Wydziału Artystycznego UZ. Archiwum prezentuje dokumentację dotychczasowych działań.członkowie Koła PWW w latach:

2009-2010|2008-2009|2007-2008|2006-2007|2005-2006|2004-2005|2003-2004

__________________________________________________________________________________________________ Koło Naukowe PWW przy Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego