INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNIE

PRACOWNIA FOTOGRAFII / FOTOGRAFII INTERMEDIALNEJ

ad. Helena Kardasz

Fotografia intermedialna

Fotografia jako interdyscyplinarny język wypowiedzi artystycznej – pojęcie fotografii jako narzędzia umożliwiającego i poszerzającego środki i sposoby obrazowania w różnych dziedzinach twórczości.
Studenci mają możliwość realizacji programu poprzez zapis analogowy, cyfrowy, obiekt, instalację, zapis wideo.
Dla studentów Pracowni Wolnego Wyboru wymagania wstępne: opanowanie techniki i technologii fotografii, znajomość teorii i estetyki fotografii oraz estetyki sztuki współczesnej (wiedza nabyta w ramach studiów).
Proponowany sposób prowadzenia zajęć: konsultacje indywidualne, udział w spotkaniach dyskusyjnych w Pracowni, autoprezentacja poszczególnych etapów realizacji programu przez studentów w grupie; prezentacja wizualna zagadnień z obszaru fotografii i sztuki współczesnej.
Dyplomująca Pracownia Fotografii (dyplom licencjacki i magisterski) - temat pracy proponowany przez studenta; umiejętność samodzielnego proponowania znaczeń do interpretacji/realizacji, efekt finalny - ekspozycja pracy dyplomowej.

 

prace

● dyplomy

● plenery